"Bí Mật Traffic - Russell Branson"

Nguyễn Phúc Quang Ngọc dịch

và Team Thiên Minh Book phát hành - bản tiếng Việt

Bạn Có Thể Đặt Sách Ngay Bây Giờ...

Tôi sẽ GỬI NGAY cuốn sách giá trị này đến NGAY trước CỬA NHÀ BẠN!

Cuốn sách này chứa đựng những chiến lược giá trị về Marketing và Traffic và những chiến thuật mà chúng tôi đã trực tiếp thực nghiệm nhiều cấp độ. Công ty của Russell Branson - ClickFunnels, được giới thiệu nhiều lần trong cuốn sách, là một công ty cung cấp giải pháp xây dựng PHỄU BÁN HÀNG. Những chiến lược trong Traffic Secrets được áp dụng cho chính bản thân ClickFunnels và hàng NGHÌN khách hàng của họ để tạo ra hàng triệu đô doanh thu. Và bây giờ bạn đã có thể học và áp dụng các chiến lược cho chính công việc kinh doanh của bạn.


Copyright @Thiên Minh Book | Tel 0938 713 213 | Đối tác